Merhaba Misafir

Katı atık yakma tesisi küllerinin seramik üretiminde kullanımı

PDF

Katı atık yöneliminde önemli bir yere sahip olan atık yakma sistemleri, hacim azalması ve enerji eldesine olanak sağlamaları gibi avantajları yanında, çıkan uçucu kül ve dip küllerinin içerikleri nedeniyle çevresel açıdan özel dikkat gerektiren proseslerdir. Bu küller içerdikleri bazı elementler ve bileşikler (örn. metaller ve tuzlar) açısından zengin bir yapıya sahip olmaları nedeniyle depolama sahalarına gömülmek yerine hammadde olarak kullanımları daha anlamlıdır. Çalışmada, atık yakma tesisi (insineratör) küllerinin, ülkemiz açısından önemli yeri olan seramik üretiminde kullanılabilirliği üzerinde durulmuş, proses açısından uygunluğu, teknik performansı ve çevresel etkileri irdelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 360-366
  • IO Kayıt No : 247
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi