Merhaba Misafir

Etrüsk sanatında pişmiş toprak yüzeylerdeki figüratif betimleme geleneği

PDF

İ.Ö. 7. ve 3. yüzyıllar arası bu günkü İtalya’nın Bologna kentinin Etruria Ovası üzerinde kurulan uygarlık her ne kadar Roma sanat geleneği içersinde yer almış olsa da, kendine özgü bir sanat üslubu yaratan otantik örneklemelerle dolu sanat geleneğine sahiptir. Etrüsklü sanatçılar özellikle resimsel betimlemelerde insan figürlerini dinamik bir çizgi üslubuyla karakterize etmişlerdir.Bu çizim anlayışında sert geometrik hatların sadeliği görülür. Figürlerin portreleri sabit bakışlı fakat vurgulayıcı canlılıktadır. Bu ifadecilik geleneksel bir abartıyı da ön plana çıkartan niteliktedir. Figürlerin genel oranlarında görülen abartısal yaklaşım, Mısır resminde olduğu gibi, soyut ve deformasyona doğru yönelen bir ifadeciliğe hizmet eder. Seramik formları dinamik ve yalın etkisini vurgulayan biçimsel bir kurguya da sahiptirler. Etrüsk betimleme geleneğinde ana tema, insanoğlunun ölümlülüğü kavramının ele alınışıdır. Bu temanın ölü odası resimlerinde en belirgin özellikte pişmiş toprak yüzeylerde ortaya çıktığına şahit oluruz. Sanatçılar Mısır sanatında olduğu gibi öte dünya kavramını öncelikli olarak işlerler. Bunun yanı sıra tapmak ve evleri süsleyecek tarzda resimlemeler de bulunmuştur. Etrüsk sanatının en özgün yanı, sıradan olmayan sanki bir tiyatro odası veya savaş çadırını anımsatan mezar odalarında yer alan, pişmiş toprak levhalar üzerinde yapılmış, resimlerin bulunmasıdır. Duvarları tamamen kaplayan yüzeylerdeki kompozisyonların, insanların yaşam öykülerini, şölen ve kutlamalarını, spor yarışmalarını görselleştirmeleri, sosyal statü ve saygınlığı sonsuza dek yaşatma misyonunu ifade eder.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 345-348
  • IO Kayıt No : 244
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi