Merhaba Misafir

Etrüsk sanatında pişmiş toprak heykeller ve lahitler

Orta İtalya’nın batı tarafında kalan Etruria bölgesinde yaşamış halka Etrüskler adı verilir. Etrüskler İ.Ö. 8. yüzyılda İtalya Yarımadasında oluşan kültür devriminin yaratıcıları olmuşlardır. Herodotos (I, 94) Etrüskleri Lydia’dan göç etmiş bir topluluk olarak anlatır. Etrüskler, en parlak çağları olarak kabul edilen arkaik dönemde heykellerini pişmiş topraktan (terra-cotta) yapmayı tercih etmişler ve Etrüsk Sanatının başyapıtlarını ortaya çıkarmışlardır. İ.Ö. geç 6. yüzyıla tarihlenen, Cerveteri Banditaccia nekropoliinde bulunan üzerlerine heykellerin yerleştirildiği pişmiş toprak lahitler ve Veii Portonaccio Tapınağının çatısında mimari eleman olarak kullanılan ve İ.Ö. c. 500 yılına tarihlenen -gerçek insan boyutlarında- pişmiş toprak heykeller benzerleri olmayan örneklerdir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 339-344
  • IO Kayıt No : 243
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi