Merhaba Misafir

Antik mimaride terrakotta kullanımı

PDF

Yunan Mimarisinin başlangıcında taş, ahşap ve kerpiç ana malzeme olarak kullanılmıştır. Mimarinin erken dönemleri ile Arkaik devir içerisinde başta çatı kontrüksiyonu içerisinde kiremitler, akroterler, antefıxler, sima ve çörtenler, cephe mimarisinde kullanılan metoplar, frizler ve Pinaxlar pişmiş toprak malzemeden yapılarak kullanılmaktaydı. Mimarideki çekirdek duvarların ahşap ve kerpiç karışımlı olmasından dolayı ağır malzemelerin yerine hafif olan terrakotta malzemenin kullanılmasından daha doğal bir şey olmamalıdır. Klasik ve Hellenistik çağlarda mimaride terrakotta kullanımı çatı kiremitleri haricinde yok denecek kadar azdır. Roma mimarisinde pişmiş toprak malzeme duvar örgüsünde tuğla malzeme olarak kullanılmıştır. Taş malzemenin zor işlenmesi ve ulaşım zorluklarına karşın, tuğla kolay şekillenmesi, seri üretim yapılabilmesi, harçla örülen duvarların daha sağlam olmasından dolayı tercih edilen bir malzeme olmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 332-338
  • IO Kayıt No : 242
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi