Merhaba Misafir

Eskişehir çevresinde yeni bulunan Frig mimari terracottaları: Emircik/Yaslanbayır höyüğü buluntular

PDF

Arkeolojik kazılar, Anadolu'da M.Ö. 3. bin yılın başlarından beri kullanılan megaron planlı yapıların Frig mimarisinin ana yapı tipini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu yapıların inşasında yapı malzemesi olarak taş ve kerpicin yanında bolca ahşap kullanılmıştır. İki yana eğimli beşikçatı, yapıların üzerini kapatır. M.Ö. 6. yüzyılın ortalarına doğru Ege kıyılarından gelen etkilerle Frig megaronlarının çatıları kiremitlerle örtülmeye, dış yüzleri ise pişmiş toprak, kabartma bezemeli kaplama levhaları ile süslenmeye başlamıştır. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarından elde edilen verilere göre, Frig mimari terracottaları Karadeniz kıyılarında Samsun yakınlarındaki Akalan’dan güneyde Burdur yakınlarındaki Düver’e kadar geniş bir bölgeye yayılmıştır. Bu bildiride Eskişehir bölgesinde tarafımızdan yürütülen yüzey araştırmalarında ele geçen bir grup Frig çatı kiremiti ve pişmiş toprak kaplama levhası tanıtılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 321-331
  • IO Kayıt No : 241
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi