Merhaba Misafir

Antik Çağda çatı kiremitleri

PDF

Toprak, ahşap ve taş ilk yapı malzemeleridir. Elde edilmesi kolay, ekonomik ve istenen her biçime girebilen tek yapı malzemesi topraktır. Toprak önce kerpiçle mimaride bağımsız bir yapı öğesi olmuştur. Toprağın pişirilmesi ile sağlamlığının artırılması, aldığı biçimi bozmaması toprağın mimaride daha çok kullanılmasını sağlamıştır. Pişmiş toprak mimaride önce Mezopotamya’da tuğla daha sonrada Ege’de çatı kiremidi olarak karşımıza çıkar. Çatı kiremitlerinin gelişmesi ile önce çatı sistemleri gelişmiş, çatı sistemlerinin gelişmesi ile mimaride gelişmeler sağlanmıştır. Çatı kiremitleri ve demir aletlerin kullanımıyla taş çıkarmanın birleşmesi, düşüncede hep var olan ancak teknikte olanaksız olan anıtsal mimarinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bugün ahşap yerine çelik, taş yerine pişmiş toprak tuğlalar kullanıyoruz, ancak çatıyı örten sazları, rüzgarda uçmaktan koruyan şistleri taklit eden pişmiş toprak levhalarla ortaya çıkan çatı kiremitleri, zaman içinde gelişerek tek başlarına mimaride vazgeçilmez unsurlar olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde çatıları örtmek için naylon teknolojisinden yararlanılmaya çalışılımyorsa da, pişmiş toprak çatı kiremitleri ucuzlukları ve dayanıklılıkları ile günümüzde yaygın olarak kullanılan çatı örtme sistemlerinin vazgeçilmez parçalarıdır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 315-320
  • IO Kayıt No : 240
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi