Merhaba Misafir

Oryantalizan dönem boyunca Batı Anadolu ve Yunanistan’ da Vazo resim sanatı üzerinde görülen motiflerin olası kökenleri

PDF

Genel olarak doğulaşma süreci anlamında kullanılan Oryantalizan Dönem Kellen ve Batı Anadolu kapları üzerinde doğu etkilerinin başladığı dönemdir1. Başlangıcı Yunanistan’ da MÖ 720-625, Batı Anadolu’ da ise MÖ 630-550 yılları olarak kabul edilir. Bu dönemde doğu ile olan yoğun ticaret ilişkisi sonucunda kültürel etkileşimler gerçekleşmiştir. 8.yy.’ ın ilk yarısında Batı sanatında devrime yol açacak Oryantalizan akımın doğmasına neden olan etkileşim, deniz aşırı ilişkilerin yayılması ile oluşmuştur. Bu etkileşim özellikle Batı’ nın vazo resim sanatında görülebilmektedir. Vazo resim sanatında Geometrik dönemin çizgisel süslemeci anlayışı geride bırakılıp, doğunun zengin desenli resimleri ve parlak renkleri ve egzotik hayvanları alınıp, yeni bir stil oluşturulmuştur1 2. (Resim 1) Batılı sanatçılar doğudan gelen eserler üzerindeki bu bezemeleri kopya etmek yerine kendi sanatlarına göre değiştirmişlerdir. Farklı uygarlıkların sanat eserlerinden uyarlanan motiflerin kökenleri belirsiz olmasına rağmen, bu motiflerin hangi malzemeden gelebileceğine dair görüşler bu konuya az da olsa ışık tutabilir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2017
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 290-297
  • IO Kayıt No : 237
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi