Merhaba Misafir

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illeri yüzey araştırmasında ele geçen frig seramikleri

PDF

M.Ö 11. yüzyıla doğru Polatlı yakınlarındaki daha sonra başkentleri olacak olan Gordion’a (Yassıhöyiik) ulaşan Trak kökenli ilk Frig göçmenleri, uzun ve siyasi niteliği henüz tam olarak bilinemiyen karanlık bir dönemden sonra, M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Orta Anadolu Bölgesi’nde siyasal örgütlü, güçlü, merkezi bir devlet kurmuşlardır. Friglerin tarihleri boyunca siyasi ve kültürel açıdan en güçlü ve etkili oldukları kesim,Yukarı Sakarya Vadisi'nde Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında Türkmen Dağı'nın merkezini oluşturduğu Dağlık Frigya olarak adlandırılan bölgedir. M.Ö. 8. Yüzyıl ile M.Ö. 6. Yüzyılın ilk yarısı içinde bölgede birçok Frig kalesi kurulmuştur. 2001 yılında Taciser Sivas'ın başkanlığında, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il sınırları içinde. Dağlık Frigya Bölgesi dışında kalan Frig yayılım alanlarının ve yerleşim dokusunun saptanması vc Frig kültürünün bölgede daha sonraki dönemlerde devam eden etkilerinin araştırılmasına yönelik arkeolojik yüzey araştırmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında literatürde daha önceden bilinmeyen yeni Frig kaya anıtlanı, kaya mezarları ve yerleşmeleri bulunmuştur. Bu yerleşmelerde çok sayıda gri renkli monokrom Frig seramiğinin yanı sıra az sayıda boyalı Frig seramikleri de ele geçirilmiştir. Bunlar içinde form olarak kaseler, saklama kapları, tek kulplu günlük kullanım kaplan ve kraterler yaygındır. Bildirimizde yeni araştırmalarda ele geçen Frig seramikleri, yapım tekniği form ve bezeme açısından incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 288-289
  • IO Kayıt No : 236
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi