Merhaba Misafir

Sırlı tuğla kiremit ürünlerde Isparta pomzasının kullanımı

PDF

Pomza, rengi, gözenekliliği ve kristal suyunun olmaması gibi kendisine özgü bazı özellikleri ile benzer volkanik kayaçlardan (perlit, obsidiyen v.d.) ayrılır. Isı mikroskobu sonuçlarından İsparta pomzasının yumuşama sıcaklığının 950°C’de başlayıp 1060°C’de eridiği saptanmıştır. Bu özellik ile ham sır uygulamalarında feldispat yerine kullanılabilir. Bu çalışmada, kiremitin sırlanmasında, sır bileşiminde ergitici olarak kullanılan Na- feldispatın yerine İsparta pomzasının alternatif olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Deneyler karışım deneyleri olarak tasarlanmış, sırlanmış numuneler üzerinde renk, parlaklık ve sertlik değerleri ölçülmüş ve sonuçlar MINITAB 13.0 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 244-250
  • IO Kayıt No : 229
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi