Merhaba Misafir

Modern mimaride tuğla yüzeyler: Louıs Kahn ve Mario Botta mimarlığı

PDF

Mimari biçimlenmede yapı yüzeyleri, malzeme, renk ve doku gibi karakteristiklerin zengin bir bileşimi olarak mekana yansımaktadır. Mekanın görselliğini tarifleyeıı bu zengin içerik, yüzeylere özellikle kullanılan malzeme aracılığıyla mekanın ve biçimin niteliğini belirleme olanağı tanır. Teknolojinin mimari yüzeylere taşıdığı sınırsız malzeme çeşitliliğine rağmen tuğla, yeni görsel etkilere olanak tanıyan özellikleri, modern mimarlığın soyut, saf, yalın, arınmış birincil geometrik formlardan oluştuğunu savunduğu her dönemde mimari yüzeylerde etkin bir şekilde kullanılır. Bu bildiride, modern mimaride tuğla kullanımı ile yüzey oluşumları ile mimari yaklaşımları tuğla yüzeylerle özdeşleşen, modern mimarlık dönemine ve sonrasına tanıklık eden Louis Kahn ve Mario Botta mimarlığı ele alınacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 225-237
  • IO Kayıt No : 227
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi