Merhaba Misafir

Geçmişten - günümüze yapıda toprak malzeme kullanımı

PDF

Toprak, gerek taşıyıcı gerek dolgu gerekse estetik ve koruyucu rolleri üstlenen yapı elemanları oluşturmada kullanılan en önemli yapı malzemelerinden birisidir. Bu görevleri, yapı bütünü içinde tek başına veya birbirleriyle uyum içinde diğer birçok malzemeyle birlikte kullanılarak yerine getirebilir. Konu bu bağlamda ele alınırsa, toprak; bir yapının hem temelinde, hem duvarında,hem kaplamasında hem de çatısında ve hatta kum olarak bağlayıcı malzemesinde gerek taşıyıcı, gerek dolgu gerekse kaplama ve örtü malzemesi olabilmektedir. Özellikle malzemelerin taşıyıcı sistem veya dolgu elemanları olarak birliktelikleriyle hem estetik hem de rasyonel mimarinin güzel örnekleri oluşturulmuştur. Geleneksel yapıda, biçimi ayakta tutan taşıyıcı sistem, malzeme ve tekniğin olanaklarına göre tasarlanmıştır. Her bir biçim, sanat olgusundan önce, malzeme ve tekniğin verdiği olanaklar ölçüsünde gerçekleşir. Mimaride, yapıda estetik olguyu anlamak için malzeme ve onun kullanışı ile ilgili tekniğin olanaklarını açıklamak gerekir. Tasarım sürecinde, amaca uygun malzeme seçimi ve yapımda kullanımı önemli kriterler olmalıdır. Bu seçimin bağlı olduğu nedenler; Elde edilebilirlik, Fiziksel özellikler, Ekonomik uygunluktur. Malzemenin mimaride çıkış noktası olduğu ve gerek taşıyıcı sistem gerekse diğer öğe ve birimler ve ince yapı işleri için doğru verilmiş malzeme seçimi kararlarının ön plana çıktığı anlayışla, günümüz binaları tam bir bilim ve tekniğin sanatla buluştuğu yapay çevrelerdir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 204-210
  • IO Kayıt No : 224
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi