Merhaba Misafir

Eskişehir’deki ticaret yapılarında cephe kaplama tuğlasının kullanımı üzerine bir araştırma

PDF

Uygarlık tarihi içerisinde ilk üretimi ve kullanımı M.Ö. 13. yüzyıla dayanan tuğlanın, Eskişehir kentinde endüstriyel bir ürün olarak üretimi, bu tarihsel perspektif içerisinde oldukça yakın bir zamana rastlar. 1920’li yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile başlayan bu süreç günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiş ve bu zaman dilimi içerisinde Eskişehir kenti Türkiye’nin önemli pişmiş toprak malzeme üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Tuğlanın cephe kaplama malzemesi olarak ve mimari bir karakteristik oluşturacak şekilde yapıların dış yüzeylerinde kullanılabilirliği de, bu üretim süreci ile birlikte başlamış ve o dönemde ticaretin en önemli merkezi olan Taşbaşı ve Bayatpazarı bölgelerinin 1920’li, 30’lu yıllarda inşa edilen yapılarında ortak bir mimari dili ortaya çıkarmıştır. Ancak söz konusu dönemde kentsel mimari siluet üzerinde önemli etkisi olan tuğlanın, 1980’li yıllara kadar varan yaklaşık 50 yıllık süreç içerisinde istisnai birkaç örnek dışında belirgin bir etkinliği yoktur. 1980’li yıllardan itibaren Anadolu Üniversitesi binalarında tekrar görülmeye başlayan cephe tuğlası mimarisi ya da bir başka deyişle cephelerde tuğla kullanımı, 1990’h yılların ortalarından itibaren kent geneline de sıçramış ve özellikle lüks konut olarak nitelendirilebilecek yapıların, kent merkezindeki ticaret yapılarının ve eğlence sektörüne ait yapıların cephelerinin temel karakteristik özelliği olmuştur. Bu çalışmada da, yukarıdaki yapı grupları içerisinde yer alan ve son dönemlerde cephesi tuğla ile kaplanan kent merkezindeki ticari yapılar üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada cephe tuğlası kullanımında; mal sahibi ya da kullanıcının tercih nedenleri, istekleri ve beklentileri, memnuniyeti, renk, doku ve firma seçimleri, işçilik ve detay çözümleri gibi konular araştırılmış ve kent merkezinde uzun bir aradan sonra yeniden oluşmaya başlayan bir siluetin, bölge ve dolayısıyla kent kimliğine olan katkıları analiz edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 195-203
  • IO Kayıt No : 223
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi