Merhaba Misafir

Anadolu’da pişmiş toprak lahit çalışmaları

PDF

Pişmiş toprak lahitler bulundukları yerlerde, ister bağımsız isterse de bir mezar binasının içinde olsun, barındırdıkları bilgiler itibari ile yapıldıkları dönemin kültürü hakkında çok değerli bilgiler taşırlar. Belkide malzemesinin taş ve mermer örneklerine göre daha fazla tahrip olmasından dolayı Anadolu’da pişmiş toprak lahitler şimdiye kadar çok fazla korunmamış, elde bulunanlarda bilimsel olarak çok az yayımlanmışlardır. Bu bildiride bunun sebepleri, pişmiş toprak lahit örnekleri, yayınlarının azlığı ve Anadolu arkeolojisi için bunların yayınlarının önemi üzerinde durulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 189-194
  • IO Kayıt No : 222
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi