Merhaba Misafir

Terrakotta figürinler ışığında Efes Felsspalttempel-Yarık Kaya Tapınağı

PDF

Koressos Akropolü olarak adlandırılan tepeden kuzeybatıya doğru derlendiğinde tamamen doğal kayaların üzerine oturtulmuş küçük bir tapmak kalıntısı ile karşılaşılmaktadır. Tapınağın M.Ö. 400 yılları civarında yapıldığı ancak kime ithaf edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Tapmağa, ortasından geçen doğal ve derin olan kaya yarığından dolayı “Yarık Kaya Tapınağı” ismi verilmiştir. Araştırmacıların bazıları tapınağın Apollon’a, bazıları özellikle tapmakta ki bothrostan ele geçen terrakotta figiirinlerin büyük bir çoğunluğunu giyimli kadın figürinlerin oluşturmasından dolayı Leto’ ya bazıları da Athcna’ya ithaf edilmiş olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Sözü edilen bu terrakotta fıgürinlerinler üzerine tarafımdan yapılan çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Bu bildiri ile tarihsel topografya, tapınağın doğal kayalık üzerinde temellendirilmesi esası ve özelliklede terrakotta figürinler ışığında tapmakta tapım görebilecek olan tanrı ya da tanrıça üzerine düşünceler gözden geçirilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 173-181
  • IO Kayıt No : 220
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi