Merhaba Misafir

Sol-jel yöntemiyle seramik pigment üretimi

PDF

Bu çalışmada, Malayit yapısında seramik pigmentlerin hazırlanmasında, iki farklı yöntem uygulanmış ve birbiriyle karşılaştınlmıştır. Sol-Jel yöntemi ve geleneksel yöntem. Kromofoı* grup olarak KM11O4 kullanılmış ve her iki yöntemle sentezlenen pigmentler 800°-1000-1200° C’de kalsine edilerek birbiri ile karşılaştırılmıştır. Sol-jel yönteminde çıkış maddesi olarak TEOS (tetraetil ortosilikat) kullanılmıştır.Faz analizleri ve yapı karakterizasyonları X-ray kırınımı cihazı ve FT-IR spektroskopisi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen pigmentler şeffaf sır içinde denenmiş ve renkleri karşılaştırılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 151-157
  • IO Kayıt No : 217
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi