Merhaba Misafir

Döküm çamuru sıcaklığının döküme olan etkisinin araştırılması

PDF

Slip dökümde döküm hızı, döküm çamurunun viskozitesine ve katı-su oranına bağlıdır. Bunun yanında, döküm çamurunun sıcaklığının artırılması suretiyle (sıcak döküm) de döküm hızı artırılır, yani elde edilecek numunenin tabaka oluşum süresi düşürülmüş olur. Bu çalışmada, döküm çamuru farklı sıcaklıklara ısıtılarak slip döküm tekniği ile numuneler elde edilmiştir. 15, 25, 35 ve 45 °C ’ye ısıtılan belli bir litre ağırlığındaki döküm çamuru ile alçı kalıplara dökümler yapılmıştır. 20, 30 ve 40 dk. bekleme süreleri sonunda fazla çamur boşaltılarak bekleme süresinin döküme olan etkisi gözlenmiştir. Alçı kalıptan çıkarılan numunelerin her biri kurutulduktan ve pişirildikten sonra tabaka kalınlığı ölçümüne tabi tutulmuştur. Yine sabit litre ağırlığında, bahsedilen sıcaklıklarda dökümler yapılarak elde edilen test numunelerine, fiziksel özelliklerdeki değişimi belirlemek amacı ile çeşitli testler yapılmıştır. Sonuç olarak, döküm çamurunun sıcaklığının döküme olan etkisi gözlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 140-144
  • IO Kayıt No : 215
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi