Merhaba Misafir

Toprak sanayi malzeme etüdleri ve değerlendirilmesi Denizli-Kaklık bölgesi malzeme etüdleri

PDF

Kil olarak adlandırılan (illit, kaolin, montmorilonit, vb.) malzemelere, sanayinin ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Toprak sanayi olarak ülkemizde faaliyet gösteren tuğla, kiremit, seramik ve çimento endüstrisi için hammadde aranması, bulunan malzemelerin değerlendirilmesi ve ekonomik olarak üretimde kullanılabilmesi yerbilimcilerinin çalışma konularının başında yer almaktadır. Yapılan çalışma, Kaklık-Denizli bölgesinde çimento fabrikasına hammadde tespitine yönelik malzeme araştırması ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla yarma ve sondajlardan alınan malzeme örnekleri XRF ve XRD yöntemiyle incelenmiş olup kimyasal kompozisyonları ve mineralojik yapıları belirlenmiştir. Sonuçta bu killerin illit+montmorilonit türde oldukları belirlenmiş ve başta çimento olmak üzere toprak sanayisinde kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 134-139
  • IO Kayıt No : 214
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi