Merhaba Misafir

Karacasu çömlekçilerinin pazarlama sorunları ve çözümünde Karacasu Myo’nun rolü

PDF

Aydın iline bağlı Karacasu ilçesinde eski tarihlerden başlayarak günümüze kadar gelmiş pişmiş toprak ürünler Karacasu yöresine ait pişmiş toprak ürünler hakkında geçmişten günümüze uzanan bir köprü oluşturmaktadır. Yöre halkının geçimi çiftçilik, dericilik, dokumacılık ve seramik üzerine kurulmuştur. Turistik bir potansiyele sahip olan Karacasu Aphrodisias antik kentinin tarihini günümüzde yaşatan bir bölgeye sahiptir. Bu kadar zengin çevreye sahip olmasına rağmen hala ilkel şartlarda çalışmakta olan çömlekçi atölyeleri geçim zorluğu çekmekte ve emeklerinin karşılığını alamamaktadır. Günümüzde yirmi beş seramik atölyesinde elli seramik ustası bu sanatı devam ettirme çabasındadır. 2000-2001 öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksekokulu Seramik programının açılmasıyla yöredeki tükenmekte olan seramik üreticilerinin, pazarlama sorunları; ürün çeşitliliğinin az olması, dağıtım kanalının uzunluğu, haksız rekabet, Pazar olanaklarının güçlüğü konularının pazarlama çerçevesinde günümüz koşullarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 89-97
  • IO Kayıt No : 207
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi