Merhaba Misafir

Elazığ yöresi geleneksel çömlekçiliğinin tarihsel süreci ve son ustaları

PDF

Çömlekçilik Anadolu da çeşitli medeniyetlerden beri süre gelen bir geleneksel el sanatı olarak karşımıza çıkmaktadır.Uzun yıllar Anadolu’da varlığını sürdüren çömlekçilik sanatı sosyo-ekonomik değişime uyum sağlayamadığından yok olmanın eşiğine gelmiştir.Elazığ müzesindeki kazı eserlerinden de anlaşıldığı üzere tarihi çok önceki dönemlere kadar dayanan Elazığ yöresi çömlekçiliği de bunların içerisinde yer almaktadır. Bu bildiride; Elazığ yöresi çömlekçiliğinin yaklaşık doksan beş yıllık süreci incelenmiş olup, Kullandıkları Hammaddeleri ve Hammadde ocakları, Torna türleri,Üretim çeşitleri,Fırınlama teknikleri, geçmişte ve günümüzdeki son çömlekçi ustaları ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 64-70
  • IO Kayıt No : 203
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi