Merhaba Misafir

Kağıt katkılı seramik bünyeler ve tarihsel gelişimi

PDF

İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda yarattığı bir ürün olan ve temelde kil + su karışımından oluşan seramik, organik olmayan malzemelerin oluşturduğu bileşiklerin farklı yöntemlerle şekillendirildikten sonra belirli sıcaklıklarda sırlı veya sırsız pişirilmesidir. Her yeni gelen çağla beraber her alanda olduğu gibi seramik alanında da insanlar gelişim göstermişler, yenilikler yapmışlardır. İlk dönemlerde kullandıkları basit seramik bünyeyi yapısal ve görsel değişime uğratarak, kullanım alanlarına, şekillendirme yöntemlerine ve pişme derecelerine göre farklı farklı hazırlamışlardır. Bu farklılıkları oluşturmak için, seramik bünyeye belirli miktarlarda bazı organik ve organik olmayan malzemeler eklemişlerdir. Özellikle artistik form uygulamalarında kullanılan bu malzemelerin bir kısmı şekillendirme ve kuruma aşamasında kolaylık sağlarken, pişme esnasında yanarak yok olurlar , bir kısmı ise doku, renk gibi estetik özellikler sağlayarak pişme sonrası seramik bünye ile bütünleşirler. Bu çalışmada da dünyada “paperclay” olarak bilinen, -basit olarak kil, kağıt ve su karışımından oluşan- Türkçe “kağıt katkılı seramik bünyeler” olarak tanımlayabileceğimiz, seramik bünyeler ve tarihsel gelişimi araştırılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 58-63
  • IO Kayıt No : 202
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi