Merhaba Misafir

Ana Tanrıça kültürünün doğuşu ve idol kavramının günümüz seramik sanatındaki izdüşümleri

PDF

Bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarında, insanlık tarihinin temelini oluşturan çok eski uygarlıkların yaşamış olduğunu biliyoruz. Anaerkil toplum niteliği taşıyan bu insanların, dünya kültürü ve uygarlığının gelişmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Bu uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan ve kültür mirası olarak gördüğümüz birçok eser arasında yer alan, tanrı ve tanrıça heykelcikleri de bulunmaktadır. Genellikle pişmiş topraktan veya çeşitli taşlardan yapılmış bu figürler, antik dönem insanının dini inancı konusunda somut örnek oluştururlar. Bereketi temsilen yapılmış ve her şeyin yaratıcısı olarak görülen bu kadın yontuları, o dönem insanlarının düşünüş ve yaşayış tarzına göre şekillendirilmiş eserlerdir. Bu figürlerde işlenen kadın; iri göğüslü, iri kalçalı ve çıplak olarak betimlenmiştir. Doğurganlığı ve üremeyi simgeledikleri için abartılı işlendikleri söylenebilir. Hayvanları evcilleştirmekle başlayan ve doğaya hükmeden Ana Tanrıçalar, hayvanlar ve bitkiler aleminin de temsilcisiydiler. Her dönemde izlerini gördüğümüz “Ana Tanrıça” motifi çeşitli uygarlıklara göre farklılık gösterse de, temelde aynı amaç; yani dini inançla ilgili olarak gelişmiştir. Dini inançla birlikte sanatı da yaratan bu insanlar, günümüz modern sanatının temellerini atmış ve insanların yaşam boyu onsuz olamadıkları sanat alanında birçok sanatçıya ilham kaynağı oluşturmuştur. Günümüz resim, heykel, seramik ve grafik sanatçıları eserlerinde “idol” kavramını yansıtmışlardır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 51-57
  • IO Kayıt No : 201
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi