Merhaba Misafir

Anadolu arkeolojisinde 9000 yıllık serüven; seramik

PDF

Bir ulusun yaşam öyküsü, ancak çanak çömlek parçalarıyla, sanatkarlarının atmış olduğu kalıntılarla kurutabiliyordu.. Seton Llyod Kalıcı olma özelliği nedeniyle sosyolojik ve sanatsal bazda bir uygarlıklar parametresi olarak iletişimi en iyi sağlayan malzeme seramik olmuştur. Bir sanat dalı olarak seramik, estetik, işlevsel yaratıcılık ve becerinin yanı sıra, teknoloji gerektiren ve endüstriye yatkın tek en eski sanat dalıdır. Neolitik çağdan günümüze kadar geçen dönemde, çark, şekillendirme aletleri, fırın gibi araçlarla seramik üretilmiştir. Yani erken dönemlerin primitif araç ve gereçlerinden günümüzün en son sistem makinelerine kadar seramik için mutlaka teknoloji kullanılmıştır. Aynı zamanda seramik, teknolojiye dayalı ilk üretim konusudur. Anadolu, insanoğlunun keşfedebildiği en eski seramik coğrafyası olma özelliğini bünyesinde taşıyarak bir çok uygarlığın sanatsal, sosyal ve kültürel yapılarını günümüze aktarmada dikkat çekici bir alan oluşturmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 18-27
  • IO Kayıt No : 197
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi