Merhaba Misafir

Kentsel bir olgu olarak pişmiş toprak sempozyumu ve heykel parkı

PDF

Tarihsel olarak baktığımızda kentlerin gelişiminde kent kültürünü geliştirecek oluşumlara yönelen idarecilerin döneminde kentlerin çehresinin değiştiğini ve kentin dokusunun ortaya çıkarılmaya çalışıldığım görebiliriz. Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kent tarihinin ve bölgesel malzemenin bilim insanları tarafından ele alınarak değerlendirildiği, farklı ülkelerden gelen sanatçılarla atölye çalışmaları yapılarak kentin değişik alanlarına canlılık kazandırıldığı ve günümüzde çok tartışılan sanatın sokağa taşınması başlığında düşünüldüğünde, farklı anlamlar kazanacaktır. Kent insanı yaşadığı doku içinde sadece bildiği imgeleri değil, bilmediklerini de görebildiği zaman ancak bir kentte yeni tartışmalar ortaya çıkacaktır. Kenti bir atölye ve müze, kentin parklarını ise birer sergi mekanı olarak değerlendirdiğinizde sınıfsal farkların yumuşadığı, ortak dilin sözcüklerinin arttığı kültürel kimliğin de yeni anlamlarla üretil(ebil)diği görülecektir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 13-17
  • IO Kayıt No : 196
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi