Merhaba Misafir

Seramik üniversitesine doğru

PDF

Gün geçtikçe farklı işlevler kazanan seramik, yeni kullanım biçimleri ile geleeekte daha kapsamlı olarak yaşantımızda yer alacaktır. Bu gelişme seramiğin ekonomimizde daha da etken olabileceği, yeni iş alanları yaratabileceği anlamına gelmektedir. Ülkemiz açısından son derece önemli olan seramik sektörünün gelişimi, seramik eğitiminin niteliği ile ilgilidir. Günümüz seramik eğitiminin tüm programları ve ders içeriklerinin günün koşulları ve gelecekteki gelişmeler göz önüne alınarak yeniden yapılandırılması gereklidir. Sanat, tasarım, sanayii, bilim, sağlık, el sanatları gibi akla ilk gelebilecek boyutları ile gelişmiş ve gelişime açık seramik sektörünün geleceği, doğru planlama sayesinde daha verimli kılınabilir. Sektörün gelişimi doğrultusunda yeni uzmanlık dallarının belirlenmesi ve bu dalların eğitimini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Çağın koşulları uzmanlık dallarının da kendi içlerinde zamanla yeni açılımlar sergileyeceğini işaret etmektedir. Özellikle sanayi ile kurulan bağlar, seramik eğitiminin biçimlenmesi ve yeni program içeriklerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 8-12
  • IO Kayıt No : 195
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi