Merhaba Misafir

Eskişehir ovasında tuğla ve kiremit yapımına uygun toprak cinsinin uzaktan algılama tekniği ile araştırılması

PDF

Toprak sanayinin ürünü olan tuğla ve kiremitin, Eskişehir sanayisinin belli bir dönemde kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Eskişehir’de Cumhuriyet dönemi ile başlayan ve hızla gelişen bir toprak sanayisi bulunmaktadır. Bu özellik yıllarca ön planda tutulmuş ve Eskişehir tuğla ve kiremit fabrikalarının çokluğu ile ün salmıştır. Son yıllarda ise, bu sanayide bir durgunluk gözlenmektedir. Bunun nedenlerinden biri bu sanayi için uygun toprak cinsi rezervlerinin azalması ve yok olmasıdır. Eskişehir yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan ve toprak sanayi için uygun olan sahalar bu amaçla ele alınmıştır. Landsat uydu görüntüsü ve bu sahaları içeren hava fotoğrafları sayısallaştırılarak görüntü analiz yazılımı yardımı ile yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu özelliğe sahip olan ve olmayan alanlar sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Sınıflandırmaya neden olan değişkenlerin üzerinde yorumlama yapılmıştır. Belirlenen bu alanlar üzerinde yapılacak ayrıntılı çalışmalar sonucunda, toprak sanayi için uygun yeni sahaların saptanma olasılığının bulunduğu sanılmaktadır. Toprak sanayi konusunda çalışan girişimcilerin bu tür yeni teknoloji kullanarak hammadde gereksinimlerini daha uygun şekilde karşılayabilecekleri sanılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 1-7
  • IO Kayıt No : 194
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi