Merhaba Misafir

Kolaylaştırılmış Kesitsel Görüntüleme

PDF

  • Yıl :2009
  • Yazar(lar) : Simon A. Jackson, Richard M. Thomas
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : İstanbul Medikal Yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9789944211413
  • Konular : Tıp

Göğüs grafisi, abdominal grafi ve kolaylaştırılmış EKO kitaplarının başarılarının ardından bu yayın daha önceden bahsedilen başlıkları tamamlamayı amaçlamaktadır. 25 yıldır bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans(MRI) ve ultrason (US) ile birlikte kesitsel görüntüleme hızla ilerleyerek bu-günün klinisyenlerine hastalarını görüntülemek üzere kimi zaman şaşırtıcı rakamlarda çok imkan sunmuştur. Bu kitap, bu kesitsel görüntüleme tekniklerini basit ve kolay anlaşılabilen bir yapıya indirgemeyi amaçlamaktadır. Metin, ilgili görüntüleme teknikleri ile uyumlu üç kısma bölünmüştür.Her bir bölüm, modaliteyi tarifleyen bir giriş kısmı ve bunu takiben kullanımdaki teknik örneklerle donatılmış bir resimli kısım içermektedir. Örnekler, vücudun çeşitli anatomik bölgelerini içerecek şekilde seçilmiştir ve bu, görüntülemelerin her bir modaliteye en uygun olan basitleştirilmiş resimlerinin yerine çeşitli patolojilerin kapsamlı tekrarını içerdiği anlamına gelmektedir.