Merhaba Misafir

Yakıcı Yıldırımlar

PDF

  • Yıl :2014
  • Yazar(lar) : İbn Hacer el-Heytemi
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : Bedir Yayınevi
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9789758514660
  • Konular : Din Bilimleri

Elinizdeki bu Savaik el-muhrika tercümesi on küsur yıl önce hazırlanıp yayınevimize teslim edilmişti. Ancak neşri şimdi müyesser oldu. Her şeyin bir vakt-i merhunu vardır, hikmetince bu gecikmenin hayra vesile olmasını ve kitabın Âlem-i İslâm’a ve gerçeğe hizmet etmesini temenni ve niyaz eylemekteyiz. Çalışmak, sa’ye sarılmak bizden; tevfik ve başarı vermek ise Rabbimizdendir. Bizleri, inanç, ibadet, aksiyon, ahlâk ve siyret hususunda, rızâ-yı ilahîsine nail olan bahtiyar kullar zümresine katmasını Cenab-ı Hak’tan isteyerek satırlarımıza son veriyoruz. Gelişimiz O’ndan, dönüşümüz O’nadır.

İçindekiler

Bölüm Adı : Kapak

Sayfa : 1


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 20


PDF
Bölüm Adı : Es-Savaiku’l-Muhrika

Sayfa : 36


PDF
Bölüm Adı : Hazret-i̇ Ali'nin Hi̇lâfeti

Sayfa : 270


PDF
Bölüm Adı : Ehl-i̇ Beyti̇n Fazi̇letleri̇

Sayfa : 322


PDF
Bölüm Adı : Istılahlar

Sayfa : 586


PDF
Bölüm Adı : Sözlük

Sayfa : 590


PDF