Merhaba Misafir

Hayriyye

PDF

  • Yıl :1989
  • Yazar(lar) : Nâbî
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : Bedir Yayınevi
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :
  • Konular : Din Bilimleri

Asıl adı Yusuf olan Nâbî (1642-1712), 17’nci asrın ikinci yarısında yetişmiş en büyük ve şöhretli Osmanlı şâiridir. Hayriye de, onun en tanınmış eseridir. Haleb’te iken oğlu Ebü’l-Hayr Mehmed Efendi adına te’lif ettiği bu mesnevi için; bir İslâmî görgü, öğüt ve ahlâk kitabıdır denilebilir. Bu bakımdan edebiyatımızın en sevilen ve faydalanılan klasik eseridir. Fransız Türkoloğu Pavet de Courteille tarafından Fransızca tercümesi ile birlikte 1857’de Paris’te basılan Hayriye’yi, aslı ve sadeleştirilmiş şekliyle sunarken öz kültürümüzdeki kopukluğun tâmirine kendi çapımızda gayret ettiğimiz inancındayız

İçindekiler

Bölüm Adı : Kapak

Sayfa : 1


PDF
Bölüm Adı : Nabi : Hayriye

Sayfa : 3


PDF
Bölüm Adı : Mukaddime

Sayfa : 7


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 11


PDF
Bölüm Adı : Nabi ve Eserleri

Sayfa : 15


PDF
Bölüm Adı : Mukaddime

Sayfa : 23


PDF
Bölüm Adı : Sebeb-i Nazm-ı Nasîhat-Nâme

Sayfa : 34


PDF
Bölüm Adı : Matlab-i Hâcegî-i̇ Dîvânî

Sayfa : 204


PDF
Bölüm Adı : Mebhas-ı Lazime-i Hayr-Dua

Sayfa : 238


PDF
Bölüm Adı : Notlar

Sayfa : 246


PDF