Merhaba Misafir

Hz. Peygamber’in Kâtipleri

PDF

  • Yıl :2017
  • Yazar(lar) : Muhammed Mustafa el-A’zamî
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : İnkılâb Basım Yayım Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9786059555128
  • Konular : Din Bilimleri

HAMD âlemlerin rabbi Allah’a olsun. Salatü selam Peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara tâbi olanlara olsun. Bu kitabın ilk baskısı hicri 1394/miladi 1974 senesinde yapıldı. Sonra 1398’de el-Mektebü’l-islâmî, –o zamanlar Lübnan’ın durumu çok sıkıntılı olduğu için– benimle iletişim kurmadan tekrar bastı. Allah Lübnan’ı düşmanlarının şerrinden korusun. Bu müddet içerisinde değerli bir kitabın nüshalarını fotokopi yoluyla elde ettim. Bu kitap el-Bâkıllânî’nin (ö. 403/ 1013) el-İntisâr li’l-Kur’âni’l-Kerîm isimli eseri idi. Bâkıllânî bu eserinde Rasûlullah’ın kâtipleri konusunu da ele almıştı. Burada isimleri zikredilen kâtiplerin bir kısmı araştırıcılarca bilinmekte olup diğer kitaplarda vardı. Bir kısmının isimlerini ise diğer kitaplarda görmemiştim. Bunların isimleri, sahabeden bahseden İbn Sa’d’ın Tabakât’ı, Üsdü’l-gâbe, el-İsâbe… gibi mütedâvil kitaplarda yoktu. Bu sebeple burada Bâkıllânî’nin, Rasûlullah’ın kâtipleri ile ilgili metnini aynen nakletmek, sonra bunu biraz açmak istiyorum.

İçindekiler

Bölüm Adı : Kapak

Sayfa : 1


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 6


PDF
Bölüm Adı : Birinci Baskının Önsözü

Sayfa : 16


PDF
Bölüm Adı : Ebân (r.a.)

Sayfa : 46


PDF
Bölüm Adı : Es’ad b. Zürâre (r.a.)

Sayfa : 49


PDF
Bölüm Adı : Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.)

Sayfa : 51


PDF
Bölüm Adı : Ebû Bekir (r.a.)

Sayfa : 53


PDF
Bölüm Adı : Ebû Huzeyfe (r.a.)

Sayfa : 57


PDF
Bölüm Adı : Ebû Süfyan (r.a.)

Sayfa : 59


PDF
Bölüm Adı : Ebû Abs b. Cebr (r.a.)

Sayfa : 63


PDF
Bölüm Adı : Übey b. Ka’b (r.a.)

Sayfa : 65


PDF
Bölüm Adı : Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.)

Sayfa : 68


PDF
Bölüm Adı : Esed b. Sâmit (r.a.)

Sayfa : 70


PDF
Bölüm Adı : Üseyd b. Hudayr (r.a.)

Sayfa : 70


PDF
Bölüm Adı : Evs b. Havlî (r.a.)

Sayfa : 73


PDF
Bölüm Adı : Büreyde b. el-Husayb (r.a.)

Sayfa : 74


PDF
Bölüm Adı : Sâbit b. Kays (r.a.)

Sayfa : 78


PDF
Bölüm Adı : Câfer b. Ebû Tâlib (r.a.)

Sayfa : 80


PDF
Bölüm Adı : Cehm b. Sa'd (r.a.)

Sayfa : 82


PDF
Bölüm Adı : Cüheym b. es-Salt (r.a.)

Sayfa : 83


PDF
Bölüm Adı : Hâtıb b. Amr (r.a.)

Sayfa : 85


PDF
Bölüm Adı : el-Husayn b. Nümeyr (r.a.)

Sayfa : 89


PDF
Bölüm Adı : Hanzala b. er-Rabî (r.a.)

Sayfa : 90


PDF
Bölüm Adı : Hâlid b. Esed-Esîd (r.a.)

Sayfa : 94


PDF
Bölüm Adı : Hâlid b. Velîd (r.a.)

Sayfa : 99


PDF
Bölüm Adı : Zübeyr b. Avvâm (r.a.)

Sayfa : 103


PDF
Bölüm Adı : Zeyd b. Erkam (r.a.)

Sayfa : 106


PDF
Bölüm Adı : Zeyd b. Sâbit (r.a.)

Sayfa : 107


PDF
Bölüm Adı : es-Sicil (r.a.)

Sayfa : 111


PDF
Bölüm Adı : “Sa’d b. er-Rabî (r.a.)

Sayfa : 113


PDF
Bölüm Adı : Sa’d b. Ubâde (r.a.)

Sayfa : 116


PDF
Bölüm Adı : Saîd b. Saîd b. el-Âs (r.a.)

Sayfa : 118


PDF
Bölüm Adı : Şurahbîl b. Hasene (r.a.)

Sayfa : 119


PDF
Bölüm Adı : Talha b. Ubeydullah (r.a.)

Sayfa : 121


PDF
Bölüm Adı : Âmir b. Füheyre (r.a.)

Sayfa : 125


PDF
Bölüm Adı : Abbas (r.a.)

Sayfa : 126


PDF
Bölüm Adı : Abdullah b. Erkam (r.a.)

Sayfa : 128


PDF
Bölüm Adı : Abdullah b. Ravâha (r.a.)

Sayfa : 135


PDF
Bölüm Adı : Abdullah b. Zeyd (r.a.)

Sayfa : 138


PDF
Bölüm Adı : Abdullah b. Amr b. el-Âs (r.a.)

Sayfa : 151


PDF
Bölüm Adı : Abdullah b. Mesleme (r.a.)

Sayfa : 152


PDF
Bölüm Adı : Osman b. Affân (r.a.)

Sayfa : 153


PDF
Bölüm Adı : Ukbe (r.a.)

Sayfa : 155


PDF
Bölüm Adı : el-Alâ b. El-Hadramî (r.a.)

Sayfa : 156


PDF
Bölüm Adı : el-Alâ’ b. Ukbe (r.a.)

Sayfa : 158


PDF
Bölüm Adı : Ali b. Ebû Talib (r.a.)

Sayfa : 159


PDF
Bölüm Adı : Ömer b. Hattâb (r.a.)

Sayfa : 162


PDF
Bölüm Adı : Amr b. Âs (r.a.)

Sayfa : 164


PDF
Bölüm Adı : Mâlik b. Aclân (r.a.)

Sayfa : 166


PDF
Bölüm Adı : Muhammed b. Mesleme (r.a.)

Sayfa : 166


PDF
Bölüm Adı : Muaz b. Cebel (r.a.)

Sayfa : 168


PDF
Bölüm Adı : Muâviye b. Ebû Süfyan (r.a.)

Sayfa : 171


PDF
Bölüm Adı : Ma’n b. Adiy (r.a.)

Sayfa : 173


PDF
Bölüm Adı : Mugîre b. Şu'be (r.a.)

Sayfa : 176


PDF
Bölüm Adı : Münzir b. Amr (r.a.)

Sayfa : 178


PDF
Bölüm Adı : Muhâcir b. Ebû Ümeyye (r.a.)

Sayfa : 179


PDF
Bölüm Adı : Ensardan Bir Nasrânî

Sayfa : 181


PDF
Bölüm Adı : Yezid b. Ebû Süfyan (r.a.)

Sayfa : 182


PDF
Bölüm Adı : Bibliyografya

Sayfa : 189


PDF