Merhaba Misafir

Alevilerin Din Hizmeti Beklentileri: Malatya Örneği

PDF

  • Yıl :2011
  • Yazar(lar) : Şuayip Özdemir
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : Arı Sanat Yayınevi
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9789944742290
  • Konular : Din Bilimleri

Türk toplumunun önemli yapı taşlarından biri olan Alevilik geleneği, son günlerde, yazılı-görsel basında sıklıkla gündeme gelmektedir. Alevi geleneğine mensup yurttaşların düşünceleri, görüşleri, talep ve beklentileri tartışılmaktadır. Bu tartışmaların çoğunluğu bireysel düşünce ve görüşler üzerinden gerçekleşmektedir. Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde din hizmetlerine yönelik düşünce ve beklentileri, Alevi kaynaklarının yayınlanması, Alevi kültürünün yaşatılması, Alevi dedelerine maaş bağlanması, cem evlerinin statüsü ve buralara devlet tarafından maddi destek sağlanması, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili görüş ve düşünceleri bu tartışmaların ana konulanndandır. Açıktır ki; bilimsel desteklerden uzak, objektif olmayan yorumlar yerine, Alevilerin görüşlerine bilimsel yöntemlerle başvurmak en sağlıklı yoldur.

İçindekiler

Bölüm Adı : Kapak

Sayfa : 1


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 6


PDF
Bölüm Adı : Tablolar

Sayfa : 9


PDF
Bölüm Adı : Kısaltmalar

Sayfa : 11


PDF
Bölüm Adı : Önsöz

Sayfa : 12


PDF
Bölüm Adı : Giriş

Sayfa : 14


PDF
Bölüm Adı : Kavramsal Çerçeve

Sayfa : 20


PDF
Bölüm Adı : Bulgular ve Yorumlar

Sayfa : 60


PDF
Bölüm Adı : Sonuç

Sayfa : 96


PDF
Bölüm Adı : Bibliyografya

Sayfa : 103


PDF
Bölüm Adı : Ekler

Sayfa : 110


PDF