Merhaba Misafir

Hemşirelik Öğrencileri İçin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi

PDF

  • Yıl :2016
  • Yazar(lar) :
  • Editör(ler) : Havva Öztürk, İlknur Kahriman
  • Yayıncı : İstanbul Medikal Yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9786054949793
  • Konular : Tıp

Hasta güvenliği ve hasta güvenliğinin önemli bir parçasını oluşturan tıbbi hatalar özellikle son on yılda üzerinde önemle durulan ve gündemde olan bir konu haline gelmiştir. Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin bireye vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kurumlan ve bu kurumlarda çalışanlar tarafından alman önlemlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi hatalar ise teşhis, tedavi, bakım ve bakım sonrası dönemde sağlık profesyonellerinin sorumluluğunda gelişen, hastanın hayatı ve sağlık durumuna direkt etki eden, istenmeyen olaylardır. Bir başka ifadeyle, bir işi profesyonel olarak yapan kişilerin hatalı uygulamaları, bilgi, beceri ve özen eksiklikleri veya ihmalleri sonucu hizmet alanın zarar görmesi durumudur. Konunun ciddiyeti, sağlık hizmeti sunarken ortaya çıkan hatalarla ilgili sorunun boyutunu ve yaygınlığını, bunların sonuçlarını ve özellikle de nedenlerini, dolayısıyla soruna nasıl yaklaşılması gerektiğini gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda, tıbbi hatalar, tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu haline gelirken hemşireler açısından daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü hemşireler hasta bakımında doğrudan görev almakta ve yaptıkları yanlış uygulamalar hasta güvenliğini tehlikeye sokabilmektedir. Kimi zaman yapılan hatalar tazminat veya hapis cezası ile sonuçlanan ceza davalarına konu olabilmektedir. Ayrıca, ülkemizde son dört yılda hemşirelere karşı açılan tıbbi hata davalarında %10 artış olduğu bildirilmektedir.