Merhaba Misafir

Endüstri Tasarımı Temel Kavramları

PDF

  • Yıl :2011
  • Yazar(lar) : Nigan Bayazıt
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : İdeal Kültür yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9786055729141
  • Konular : Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Yenilikçilik & Girişimcilik

Endüstri tasarımı Türkiye’de birçok kesim tarafından hâlâ çok iyi bilinmemektedir. Endüstri tasarımı giderek Türkiye’de daha büyük bir önem taşımaya başlamıştır. Bu alanda yazılmış çok az sayıda Türkçe kitap bulunmaktadır. Genel olarak endüstri tasarımı, tasarım felsefesi gibi birkaç yayın vardır. Bütün boyutlarıyla ve ilgi alanlarıyla endüstri tasarımını açıklama ve akla gelebilecek soruları yanıtlamak üzere referans niteliğinde bir yayın hazırlamayı düşündüm. Bu yayın geniş bir perspektif içinde endüstri tasarımını bütün ilgili kavramlarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Bir ansiklopedi değildir. Ancak bir sözlükten de öte bir çalışmadır. Çağdaş görüşleri yansıtmakla birlikte, bu görüşleri çok özet olarak vermektedir. Bu kitap kısa, düzenli ve ele alması kolay bir göz atma niteliğinde olması için hazırlanmıştır. Çağdaş metotları, kavramları, yaklaşımları ve bazı görüşleri ortaya sermek amacıyla bir araya getirilmiş maddelerden oluşmaktadır.

İçindekiler

Bölüm Adı : Kapak

Sayfa : 1


PDF
Bölüm Adı : Önsöz

Sayfa : 6


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 10


PDF
Bölüm Adı : Endüstri

Sayfa : 15


PDF
Bölüm Adı : Ürün

Sayfa : 15


PDF
Bölüm Adı : Tasarlama ve Tasarım

Sayfa : 16


PDF
Bölüm Adı : Tasarımcı

Sayfa : 18


PDF
Bölüm Adı : Buluş ve Tasarım İlişkisi

Sayfa : 20


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Farkındalık

Sayfa : 34


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Felsefesi

Sayfa : 35


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Kuramı

Sayfa : 40


PDF
Bölüm Adı : İyi Tasarım

Sayfa : 43


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Değer

Sayfa : 47


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Kültürü

Sayfa : 61


PDF
Bölüm Adı : Maddi Kültür

Sayfa : 62


PDF
Bölüm Adı : Maddesel Dünya

Sayfa : 64


PDF
Bölüm Adı : Popüler Kültür

Sayfa : 67


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Doğanın Etkileri

Sayfa : 73


PDF
Bölüm Adı : Zanaatların Tasarıma Etkisi

Sayfa : 75


PDF
Bölüm Adı : Teknolojinin Özellikleri

Sayfa : 77


PDF
Bölüm Adı : Teknolojinin Topluma Etkileri

Sayfa : 82


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Gelecek Tahmini

Sayfa : 88


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Zaman Kavramı

Sayfa : 89


PDF
Bölüm Adı : Tasarlama Süreci

Sayfa : 90


PDF
Bölüm Adı : Tasarımın Amaçları

Sayfa : 91


PDF
Bölüm Adı : Ürün Statüsü

Sayfa : 92


PDF
Bölüm Adı : İşlev

Sayfa : 94


PDF
Bölüm Adı : Kullanıcı Gereksinmesi

Sayfa : 96


PDF
Bölüm Adı : Ergonomi

Sayfa : 99


PDF
Bölüm Adı : Tüketim

Sayfa : 102


PDF
Bölüm Adı : Tüketici

Sayfa : 104


PDF
Bölüm Adı : Kullanıcı

Sayfa : 106


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Kullanılabilirlik

Sayfa : 107


PDF
Bölüm Adı : Herkes İçin Tasarım

Sayfa : 109


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Etnografya

Sayfa : 111


PDF
Bölüm Adı : Tasarımın Bağlamı

Sayfa : 112


PDF
Bölüm Adı : Tasarımın Bütünlüğü

Sayfa : 114


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Açısında Mem

Sayfa : 117


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Modülerlik

Sayfa : 118


PDF
Bölüm Adı : Tasarımın Strüktürü

Sayfa : 123


PDF
Bölüm Adı : Zevk

Sayfa : 125


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Güzellik

Sayfa : 127


PDF
Bölüm Adı : Estetik Felsefesi

Sayfa : 130


PDF
Bölüm Adı : Estetik Deneyimi

Sayfa : 133


PDF
Bölüm Adı : Estetik Psikolojisi

Sayfa : 137


PDF
Bölüm Adı : Estetik Değerler

Sayfa : 138


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Rengin Rolü

Sayfa : 142


PDF
Bölüm Adı : Duygusal, Keyiflli Tasarım

Sayfa : 144


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Algılama

Sayfa : 145


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Sembolizm ve Karakter

Sayfa : 147


PDF
Bölüm Adı : Kitsch

Sayfa : 149


PDF
Bölüm Adı : Görsel Düşünce

Sayfa : 153


PDF
Bölüm Adı : Tasarımı İmgelemek

Sayfa : 156


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Anlam

Sayfa : 157


PDF
Bölüm Adı : Tasarımı Anlamak

Sayfa : 159


PDF
Bölüm Adı : Tasarımın Anlambilim Yönü

Sayfa : 161


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Göstergebilim

Sayfa : 162


PDF
Bölüm Adı : Tasarımın Kimliği

Sayfa : 164


PDF
Bölüm Adı : Tasarımın Dili ve Biçim Dili

Sayfa : 167


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Otantiklik

Sayfa : 169


PDF
Bölüm Adı : Görsel İletişim Sistemleri

Sayfa : 170


PDF
Bölüm Adı : Tasarım İçin Model

Sayfa : 171


PDF
Bölüm Adı : Etkileşimli Tasarım

Sayfa : 173


PDF
Bölüm Adı : Etkileşimli Çerçeve

Sayfa : 175


PDF
Bölüm Adı : Gömülü Teknolojiler

Sayfa : 176


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Yönetimi

Sayfa : 179


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Stratejisi

Sayfa : 181


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Yaşam Döngüsü

Sayfa : 183


PDF
Bölüm Adı : Pazar Araştırması

Sayfa : 188


PDF
Bölüm Adı : Reklam ve Pazarlama

Sayfa : 189


PDF
Bölüm Adı : Perakendecilik

Sayfa : 191


PDF
Bölüm Adı : Girişimci Tasarımcılık

Sayfa : 192


PDF
Bölüm Adı : Marka

Sayfa : 195


PDF
Bölüm Adı : Yenilik

Sayfa : 197


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Yenilik

Sayfa : 200


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Yaratıcılık

Sayfa : 201


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Kavram Belirleme

Sayfa : 203


PDF
Bölüm Adı : Tasarlama Metotları

Sayfa : 209


PDF
Bölüm Adı : Tasarımda Karar Verme

Sayfa : 211


PDF
Bölüm Adı : Ürün Şartnamesi

Sayfa : 214


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Disiplini

Sayfa : 217


PDF
Bölüm Adı : Tasarım Araştırması

Sayfa : 220


PDF
Bölüm Adı : Kaynaklar

Sayfa : 222


PDF
Bölüm Adı : Dip Notlar

Sayfa : 229


PDF