Merhaba Misafir

Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yardımlar ve Hizmetler

PDF

  • Yıl :2014
  • Yazar(lar) : Ömer Yavuz
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : İdeal Kültür yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9786055729608
  • Konular : Araştırma-Geliştirme, Aile & Sosyal Politikalar

Her yıl milyonlarca insan afetlerden etkilenmekte ve başkasının yardımına muhtaç duruma düşmektedir. Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçları, normal zamanlarda sosyal güvenlik sisteminin içerisinde primsiz rejim i oluşturan sosyal yardımlar ve sosyal hizmeder aracılığıyla kolaylıkla karşılanabilir. Ancak afet anında çok sayıda insan muhtaç duruma geleceğinden, normal zamanda muhtaçlara yapılan sosyal yardım ve hizmetlerin, afet sonrasında çoğu zaman yeterli gelmediği görülür. Bu nedenle afederin kendine has b ir sosyal politikası olması gerekir. Özellikle afet öncesi dönemde, olası bir afet anında yapılacak yardımların stratejisi ve planlaması yapılmalıdır. Ayrıca yapılacak yardımlarla ilgili hukuki ve idari düzenlemeler n et b ir şekilde ortaya konarak, afet somasında oluşan karmaşık ortamda alınacak aceleci kararlarla yardım politikasında hataların önüne geçilmelidir. Ancak yaşanılan tecrübeler göstermektedir ki, yardım planlamaları yeterince etkin yapümamakta ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında b ir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda afeder soması yapılan yardımlarla ilgili ortaya çıkabilecek sorunların çözümü konusunda karar alıcılar ve uygulayıcılara yardımcı olacak literatürdeki yayınlann az olduğu söylenebilir. Çalışma konusunun seçilme amacı da, konu ile ilgili Türkiye literatüründe görülen boşluk üzerinedir. En başta yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış bu çalışma, özellikle mevzuattaki gelişmeler ışığında Mart 2014 tarihine değin güncellenmiştir.

İçindekiler

Bölüm Adı : Kapak

Sayfa : 1


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 6


PDF
Bölüm Adı : Kısaltmalar Listesi

Sayfa : 14


PDF
Bölüm Adı : Tablolar Listesi

Sayfa : 15


PDF
Bölüm Adı : Şekiller Listesi

Sayfa : 16


PDF
Bölüm Adı : Önsöz

Sayfa : 18


PDF
Bölüm Adı : Giriş

Sayfa : 20


PDF
Bölüm Adı : Kavramsal Çerçeve

Sayfa : 24


PDF
Bölüm Adı : Sonuç

Sayfa : 202


PDF
Bölüm Adı : Kaynakça

Sayfa : 210


PDF