Merhaba Misafir

Türkiye İlaç Rehberi Solunum Sistemi Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar

PDF

  • Yıl :2010
  • Yazar(lar) : İsmet Dökmeci
  • Yayıncı : İstanbul Medikal Yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :
  • Konular : Tıp

Tanı konulan bir hastaya en etkin reçetenin yazılması tedavide temel kuraldır. Ülkemizin olanakları kısıtlı bölgelerinde çalışan genç hekimler reçetelerine en uygun ilacı yazmakta zorlanmaktadırlar. Çoğu kez hangi kaynağa başvuracaklarını bilememekte ve ilaç firmaları temsilcilerinin yönlendirmelerinden etkilenmektedirler. Hekimlerimiz tedavide kullanılan ilaçlar konusunda ne kadar bilinçlendirilirse iyatrojenik kazalar ve ilaç israfı da o ölçüde azalacaktır.Gelişmiş ülkeler örneklerinde olduğu gibi kapsamlı ilaç rehberleri, pratikte hekimlerin tedavi ve farmakoloji bilgilerini uygulamaya koymalarında en büyük yardımcıları olmaktadır. Alfabetik sırayla dizilmiş ilaç isimlerinin altına prospektüs bilgilerinin gelişi güzel özetlenmesiyle hazırlanmış yüzlerce sayfadan oluşan bir rehberden en uygun ilacın bulunmasının ya da seçilmesinin ne kadar güç olduğu açıktır. Tedavi şemasına göre sınıflandırılmış ve kısa sürede karşılaştırmalı bilgi edinilebilecek ilaç rehberleri hekimlerin daha rasyonel reçete yazmalarında önemli kaynaklar olacaktır.