Merhaba Misafir

Konuşma Odyometresi

PDF

Konuşma odyometresi, kişinin günlük hayatında fark edebildiği işitme şiddeti (eşik) ve konuşmaları ayırt etme yüzdesi hakkında bilgiler verir. Saf ses ile işitmenin değerlendirilmesi, işitmenin dış kulak, orta kulak, iç kulak, işitsel yollar ve beyne iletilip iletilmediğini gösterir. Saf ses işitme eşikleri testinde sinyal sesi verilerek 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz’ler arasında her bir frekans için en düşük işitme eşikleri saptanır. Saf ses işitme eşik tayininde olduğu gibi, konuşma uyaranı için de bir eşik tespit edilmesi gerekmektedir.