Merhaba Misafir

Prostatın Benign Hastalıkları

PDF

Mesane, prostat ve penisin hastalıkları genel- likle ortak moleküler düzeneklerle oluşmakta, bu üç organın bozuklukları erkek pelvik organ disfonk- siyonu olarak isimlendirilmektedir. Bu bağlamda Türk Androloji Derneği en büyük yardımcı seks or- ganı olan prostat’ın kanser dışı (özelikle cinsel sağ- lık ve üreme ile ilgili) hastalıkları ve tedavisi konu- sunda güncel ve toplu bilgi içeren bu kitabı mes- lektaşlarına sunmaktadır. Kitap temel bilgiler, BPH/AÜSS, prostatın doğmalık hastalıkları, prosta- titler ile hematospermi, prostat taşları ve prostat enfarktürü gibi prostatın diğer hastalıklarını içeren bölümlerden oluşmaktadır. Kitabın sürekli mesleki gelişimin sağlanmasın- da başvuru kaynağı olacağına, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde de kaynak kitaplar listesine ekleneceğine inanıyoruz.